Prière pour l’Algérie en accompagnement de la neuvaine st Augustin.

Genre ADEKKER:

Ddew wakal >>> liens corrompus

Ddew wakal
 
Si ddew wakal a’a n-tettiẓẓif γur-ek Lzayer a Lmasiḥ
A Ssid nneγ sl-ed (3) i tiγri nneγ.
Mekken ed ameẓẓuγ ik
I tuttra nneγ i tiγri nneγ!
 
Ma teğğiḍ dεewessu a Lmasiḥ
A Ssid w’ ara d-iqqimen?
Lamεena nekwni neẓra ssmaḥ atan γur-ek
Akken a-tili tugwdi r-Ṛebbi
Ur tettağğa ‘ra imdanen.
 
Nessaram Lmasiḥ, nessaram it s terwiḥt nneγ irkwelli,
εed netṛağu awal is, awal is di Linğil.
Tarwiḥt nneγ teṛğa Ssid nneγ,
Terğa-t akteṛ iεssasen yetṛağun udem n ssbeḥ;
Kteṛ iεssasen yetṛağun lefjer,
I tetṛağu Lzayer Lmasiḥ !
 
Axaṭeṛ ar tama n Lmasiḥ i g-gella liser (2)
Ar tama-s lfedwat ṭṭuqtent
D netta ara yemnεen Lzayer (2)
Si dεewessu i tbubb, i tbubb aṭas aya.
 
Aman numen (2)