Tlata tuγac (Lwiz, Sarah d Muḥend) : Lemluk di lmelk3

Snat n tuγac (Lwiz d Muḥend) : Lemluk di lmelk2

Lemluk di lmelk

1                                                               
Lmalayekkat deg ‘gigran
Taγwect nsent tserreḥ
S ccna nni n-igenwan
‘f idurar tedda s lferḥ
Alles
LΣAZZA-K
DEG ‘GENNI IGENWAN
 
2
D-tameγra εni a wid yeksan ?
Iwumi-t leγwna yagi?
W’ akka lefḥel i-d-yusan ?
D lγul ur nettargagi !
Alles
LΣAZZA-K
DEG ‘GENNI IGENWAN
 
3
S tlalit tbarriḥen
Umsellek n Israyal
Gan ccan i w’ a’ yesemmeḥen
Yekfa yiḍ d ayen d azal !
Alles
LΣAZZA-K
DEG ‘GENNI IGENWAN
 
4
Ffeγt ihi a yimeksa
S lγiḍa s ujewwaq
Di lfuruḥ ddut ass-a !
Tbεet (t)afat icban lebraq !
Alles
LΣAZZA-K
DEG ‘GENNI IGENWAN
 
5
‘f taddart l-lferḥ an-nadi
And’ akken t-terba yemma-s
A-s nerr lxiṛ a syadi
An-nefket meṛṛa akwmas !
Alles
LΣAZZA-K
DEG ‘GENNI IGENWAN
 
6
Di liḥala tamannuzt
Ay newhem mi k-nufa !
A tiṭ nneγ tamεezuzt
Bab n ddunit yestεefa !
Alles
LΣAZZA-K
DEG ‘GENNI IGENWAN
 
7
Mlant aγ ed lmalayekkat
Deg ‘genni zgant di ccna
I-ik itεuzzun di tafat !
D cceγwel nsent dinna !
Alles
LΣAZZA-K
DEG ‘GENNI IGENWAN
 
8
A-tent nεened a Ṛebbi
Ur k nettu sya d asawen
Ala kečč a’a netḥibbi
M’u[1] netmekkin urawen !
Alles
LΣAZZA-K
DEG ‘GENNI IGENWAN

 

S teqbaylit a yesstma, a yatmaten, tizlit (neγ ccna) taqdimt n-lqwedma: qqaren-d lmuziga-s tekka-d seg igenni, asmi ilul Yasuε Lmasiḥ, neγ Sidna Σisa, rsen ed ar tmurt ineglusen (lmalayekkat) ccnan t-id i yemeska iεussen lmal nsen di leqruban n Bitelḥem.

 

Ce chant, dont la mélodie serait céleste, en référence au passage de l’évangile de Luc (2, 13-14), a été vraiment mis en musique au 16ème siècle en France, dans le Languedoc. Il est internationalement connu. Et c’est donc naturel qu’il existe aussi en berbère de Kabylie.


[1]M’u, ikka-d si : iwumi ara (deg At Aεsi)