Aslillew di Massillul: le CHANT

(Seulement en kabyle, en attendant une traduction en français)

1

Slillew alliluya

Slillew alliluya

Mmi-m seg ‘genni ata-ya

D irebbi-m i d akursi-s

Ar γur-em yufa ayefki-s

2

Slillew alliluya

Slillew alliluya

Yessawalam a yemma

Am netta am igwerdan

Netta i d Bab igenwan

3

Slillew alliluya

Slillew alliluya

Twanseḍ-T di ddunit-a

D kem i d-tamezwarut

I mmi-m telliḍ aγ d ttebut

4

Slillew alliluya

Slillew alliluya

Isellek aγ-d si lada

D lehna-s i d-aγ ed iğğa

Tuγalin is i neṛğa

5

Slillew alliluya

Slillew alliluya

Mechureḍ a Meryemma

Yak fellam Yasuε ‘weṣṣa

Ma necna fellam yelha

6

Slillew alliluya

Slillew alliluya

Isem im iqqim ed yezga

Yalwa ittağğa-t i wa

Ula d nekwni a-t nejmεa

7

Slillew alliluya

Slillew alliluya

Nek d mmi-m kem d yemma

Mi tedduγ abrid n mmi-m

Ad ddariγ tacḍaṭ-im

8

Slillew alliluya

Slillew alliluya

Yasuε yak tura d gma

A yemma a Meryemma

A Meryemma a yemma!

9

Slillew alliluya

Slillew alliluya

Yasuε yak tura d gma

A Meryemma a yemma

A yemma a Meryemma!

08/12/2009 Muh-Xṭṭef