Ababatneγ >> ADEKKEṚ IS (proposition de psalmodie)

Ababat-nneγ yellan deg ‘genwan

ad ittwaqeddes yisem-ik

tas ed tgeldit-ik.

Ad ittwaxdem lirad-ik di ddunit am deg ‘genni.

Fkan-aγ ed ass-agi aγrum nneγ b-wass.

Ssurf-aneγ iγilifen nneγ akken nettemmiḥ

ula d nekwni i wid i-γ-iḍelmen.

Deg wejaṛṛeb ur γ-ttağğa ‘ra a-necceḍ

Mεana kkes-aneγ ed seg wayen n-dir.

Imi tageldit ynek

Tazmert ynek

Lεazz d ayla-k

I warra b-warra.

Aman numen!