A weltma a Faṭima

                            Ur iyi tessin Faṭima,

                            i ḥesbeγ d weltma:

                            d wi ‘t-inγan ay d gma-s,

                            tεemmed ula d yemma-s!

Acu texdem Faṭima,

aεni tedda g-webrid l-lεaṛ?

acu texdem Faṭima,

aεni di tayri tessexseṛ?

acu d-tenna Faṭima,

aεni tesluqeb-it yerra-d ttaṛ?

acu d-tenna Faṭima,

aεni s wawal tekkes as leqdeṛ?

                            Ur iyi tessin Faṭima,

                            i ḥesbeγ d weltma:

                            d wi ‘t-inγan ay d gma-s,

                            tεemmed ula d yemma-s!

Acu texdem Faṭima,

aεni yella wi tγuṛ

Acu texdem Faṭima,

di laṣel is aεni tjeddeṛ?

Acu d-tenna Faṭima,

aεni teggul s ẓẓuṛ?

Acu d-tenna Faṭima,

aεni txus lεeqel a-t twandeṛ?

                            Ur iyi tessin Fatima,

                            i ḥesbeγ d weltma:

                            d wi ‘t-inγan ay d gma-s,

                            tεemmed ula d yemma-s!

Acu texdem Faṭima,

di lekdeb tεeyya tenṭeṛ!

Acu texdem Faṭima,

tufa-d Linjil la teqqaṛ!

Acu d-tenna Faṭima,

d-tafat is af i-d-‘ehdeṛ!

Acu d-tenna Faṭima,

d Lmasiḥ ay textaṛ!

                            Akka i-s-inna gma-s:

                            Ur kem ssineγ a Faṭima,

                            ur kem ḥsibeγ d weltma!

                            Tεemmed s waya yemma-s!

Tεeddaḍ tilas a Faṭima,

iles im gezmeγ-t iqehheṛ!

Selmaγ kem macci d weltma,

ablaḍ iw a-kem iqeddeṛ!

A-kem kkseγ si lumma,

s tmes fkiγ am badeṛ!

Ur tetmeggid ara yemma,

di lmut-im a-tan teḥdeṛ!

                            Akka i-s-inna gma-s:

                            Ur kem ssineγ a Faṭima,

                            ur kem ḥsibeγ d weltma!

                            Tεemmed s waya yemma-s!

 

Traduction française en 2ème page